VELKOMMEN TIL FOR LIV

Foreningen, der har til formål er at fremme indsigt, og forståelse af veje til sundhed, helhed og trivsel for mennesker, dyr og natur. Alt i balance med krop, sind og ånd.

Vi ønsker at skabe et dynamisk fællesskab, der fremmer menneskers, dyrs og naturens helse og trivsel gennem oplysning og ved at invitere til forskellige former for aktiviteter og samvær - du er hjerteligt velkommen til at være med og tage del i nærvær, sjov og glæde FOR LIV


Bliv medlem


For et ganske beskedent beløb, kan du blive medlem af foreningen FOR LIV, og få rabat til foredrag og andre aktiviteter samt modtage vores inspirerende nyhedsbrev.

6

Udgivelser


Foreningen FOR LIV har udgivet seks hæfter om moderne homøopati, som du nemt kan anvende i din hverdag. Medlemmer kan bestille hæfterne med rabat.

-

Webinarer


Foreningen FOR LIV vil med tiden tilbyde en webinarrække, som vi håber vil inspirere til øget sundhed og trivsel - mens du sidder hjemme foran dit eget apparat.

KLOAKMESTERENS K(L)UMME

- Den Kloge Kone kommenterer

01092021: Tanker om vores grundvand og om vi anser det, som et vigtigt næringsstof....

01082021: Tanker om sundhed i kummen og værdien af  majs som et føde-/fodermiddel....

FØLG MED I FILOSOFISKE HVERDAGSTANKER FRA FORENINGENS FORMAND

Galleri


Se billederne fra vores arrangementer, messedeltagelse og skønne netværk.